Tag Archives: ograja

Električni pastir – naprava, ki ogradi dovaja električne impulze

Zagotovo vam je električni pastir dobro poznan in velika verjetnost je, da so vam njegovi učinki povsem jasni. Še posebej pa, če ste se kdaj kje nehote dotaknili. Električna ograda funkcionira tako, da se po žici spuščajo električni sunki. Ti služijo zlasti za odganjanje živali v primeru dotika ograde.

Končana in pravilno postavljena električna ograda deluje torej na omenjeni način. Po drugi strani pa je pašni električni pastir nekoliko bolj komplicirana vrsta naprave. Za dovolj uspešno delovanje same ograde pa vsekakor potrebujemo še kar nekaj dodatnih elementov oziroma dodatne opreme.

Električni pastir je povezan z žico, ki sestavlja ogrado

Ogradi električni pastir torej dovaja električne pulze. Seveda pa je od same tovrstne naprave predvsem odvisno, kakšen je vir sunkov. Na voljo je namreč več različnih možnosti. Lahko je v igri elektrika iz javnega električnega omrežja, prav tako ima lahko pašni pastir tudi povsem lastni akumulator.

Sicer pa je električni pastir povezan z žico, ki sestavlja ogrado. Obenem je povezan tudi z ozemljitveno palico. Ta zagotavlja dovolj učinkovito ozemljitev. Slednja je ključnega pomena, če želimo, da bo tovrstna pašna oprema povsem dobro delovala. Medtem ko električni pastir po žici spušča impulze, ta ne sprošča napetosti, če je tokokrog ne bo sklenjen. Ozemljitev namreč učinkovito poskrbi, da ob dotiku impulz potuje skozi žival v zemljo.

Za kakovostno delujočo pašno opremo

V veliki meri morate za dobro delujočo kakovostno pašno opremo poskrbeti kar sami. V prvi vrsti je treba vse elemente med seboj povezati na ustrezen oziroma na pravilen način. Dejstvo je, da mora biti električni pastir ozemljen, prav tako pa povezan s samo žico ograde.

Prepričati se je treba, da je tok elektrike povsem neoviran. Prav tako mora imeti pašni pastir prav vedno na voljo zahtevano električno energijo, da sploh lahko opravlja svoje delo.