Tag Archives: odri

Aluminijasti premični odri so izjemno učinkovit način za pokritje velike površine

Ko se lotimo prenavljanja ali pa novogradnje in je delo višje od dveh metrov, nujno potrebujemo ustrezen delovni oder. Na trgu je na razpolago veliko različnih možnosti. Med drugim so na voljo tudi premični odri, ki so najpogosteje izdelani iz kakovostne vrste aluminija.

Na sploh so aluminijasti premični odri zelo učinkovit način za pokritje velike površine na višini 15 metrov. Znani so po relativno majhni konstrukciji, ker se oder premika sem ter tja; to je odvisno, kje v danem trenutku poteka delo. Takšna vrsta odra se zlasti uporablja v notranjosti stavb. Tla pa morajo biti v tem primeru povsem ravna pa tudi stabilna.

Premični odri sodijo k opremi profesionalnih monterjev ter pleskarjev

Pomični ali premični odri pogosto veljajo kot del profesionalne opreme, ki jo pri svojem delu uporabljajo tako monterji kot tudi pleskarji. To pa ni prav nič presenetljivo, saj je na trgu na razpolago le malo takšnih pripomočkov, ki bi bili za vzpenjanje tako zelo prilagodljivi kot pa ravno takšna vrsta odra.

Na trgu so na razpolago tudi takšni premični odri, ki so v modulni izvedbi. Ti so najpogosteje kar zložljivi. To pomeni, da se jih lahko zelo hitro postavi, prav tako tudi hitro pospravi. Obenem pa takšni premični odri omogočajo tudi zelo preprost, ne nazadnje tudi varen transport.

Kdo lahko sestavlja, razstavlja ali predeluje pomične odre

Pomični oziroma premični odri se lahko sestavljajo, razstavljajo ali pa predelujejo samo pod okriljem usposobljenega ter izkušenega strokovnjaka. Pri tem je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele proizvajalca. Podlaga pod takšno vrsto odra pa mora torej biti nujno ravna ter nosilna. Če se okoli odra vozijo vozila, je treba poskrbeti tudi za zaščito pred morebitnimi trki.

Prav vsi premični odri morajo po montaži biti preverjeni od osebe, ki je usposobljena za preverjanje. To se naredi, še preden se oder sploh prične uporabljati. Rezultat preverjanja pa je nato potrebno tudi nujno dokumentirati. S preverjanjem se tako zagotovi, da so premični odri zavarovani pred premikanjem in da stojijo povsem navpično.